VOLTÁJ

[xar.] fiz. Elektrik dövrəsində volt ilə ifadə olunan gərginliyin köhnə adı.
VÓLTA
VOLTÁMETR

Digər lüğətlərdə