VOLYUNTARİ́ST

[ lat. ] fəls. psix.
1. Volyuntarizm tərəfdarı.
2. Volyuntarizmə əsaslanan.
VOLYÉR
VOLYUNTARİ́ZM

Digər lüğətlərdə