VOLYUNTARİST

i. fəls. voluntarist

VOLTERÇİLİK
VOLYUNTARİZM

Digər lüğətlərdə