VOTUM

[ lat. ] Səsvermə vasitəsilə qəbul edilən qərar, fikir.
□ Etimad, yaxud qeyri-etimad votumu – parlamentin, hökumətin, yaxud onun ayrı-ayrı üzvlərinin – nazirlərin fəaliyyətini bəyənib-bəyənmədiyini səsə qoyma vasitəsilə ifadə etməsi.
VÓNA
VTULKA

Digər lüğətlərdə