VULKANİ́K

sif. Vulkandan əmələ gələn, vulkan nəticəsində baş verən, vulkanizm hadisəsi ilə əlaqədar olan. Vulkanik hadisələr. Vulkanik maddələr (lava, qazlar, kül və s.). Vulkanik adalar (dənizdə vulkan püskürməsi nəticəsində əmələ gəlmiş adalar).
Vulkanik süxurlar (soyumuş püskürtüdən – lavadan əmələ gəlmiş süxurlar). Vulkanik zəlzələ (vulkanla əlaqədar yer tərpənməsi).
VULKÁN₂
VULKANİZÁSİYA

Digər lüğətlərdə