VULQÁR

sif. [əsli lat. ]
1. Həddən artıq sadələşdirilərək (bəsitləşdirilərək) təhrif edilmiş; bayağı, qaba.
□ Vulqar materializm – XIX əsrin 50-60-cı illərində Almaniyada meydana gəlmiş xırda burjua fəlsəfi cərəyanı. Vulqar materialistlər fikrin maddədən törədiyini çox bəsit, qeyri-elmi bir surətdə izah edirdilər.
2. dilç. Qeyri-ədəbi, ədəbi dilə zidd. Vulqar söz, ifadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VULQAR bayağı — qaba

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • VULQAR VULQAR – ƏDƏBİ Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba sözlər vulqar sözlər adlanır. Yeni yetişən ədəbi gənclik həmişə Cabbarlının diqqət mərkəzində idi
VULKANİ́ZM
VULQARCASINA

Digər lüğətlərdə