VURMA


1.Vurmaq”dan f.is.
2. riyaz. Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması. Vurma əməli. Vurma cədvəli.

Синонимы

 • VURMA kəsmə — gödəltmə
 • VURMA yıxma — çırpma
 • VURMA çalma — aşılama
 • VURMA sancma — çalma — dişləmə — zəhərləmə
 • VURMA döyünmə — atma — işləmə
 • VURMA içmə — gillətmə
 • VURMA yapışdırma — asma
 • VURMA çalma — çaxma — qaxma — soxma
 • VURMA oğurlama — çalma — çırpışdırma
 • VURMA zədələmə
 • VURMA dayama — dirəmə — söykəmə
 • VURMA taxma — keçirmə — bağlama
 • VURMA toxunma — dəymə
 • VURMA yükləmə — yığma — çatma — doldurma
 • VURMA cırma — döymə — kötəkləmə

Антонимы

 • VURMA VURMA – BÖLMƏ Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması vurma, bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli b
VURHAY
VURMAQ

Значение слова в других словарях