VURULAN

is. riyaz. Hesabda: tam ədədlərin vurulmasında eyni toplanan kimi təkrar edilən ədəd.
VURUQ
VURULMA₁

Digər lüğətlərdə