VURUM

is. Sərrast vurma. Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla. ( Ata. sözü ).
VURULMAQ₂
VURUŞ

Digər lüğətlərdə