WACKY

adj amer. jarq. 1. səfeh, gicbəsər, dəlisov; qeyri-adi, çox qəribə; ağılsız, düşüncəsiz; 2. etibarsız; şübhəli; ~ new şübhəli xəbər / məlumat

W
WAD