WAD

wad1

n 1. yumaq (pambıq, yun və s.); a ~ of cotton / wool bir yumaq pambıq / yun; 2. d.d. dəstə, büküm, topa (pul, sənəd və s.); a ~ of money bir dəstə / paçka pul; He pulled a wad of money out of his pocket O, cibindən bir dəstə pul /para çıxartdı; 3. parça; tikə, çimdik; a ~ of snuff bir çimdik burunotu

wad2

v 1. yumrulamaq, bürmələmək, bürüşdürmək; bərk bükmək (kağızı, pulu və s.); 2. pambıq ilə doldurmaq / tıxamaq

WACKY
WADDLE