WADDLE

n yavaş-yavaş / yırğalana-yırğalana / yanını basa-basa yerimə

WAD
WADE