WADER

n 1. bataqlıq quşu; 2. zool. vağ (quş); 3. pl uzunboğaz bataqlıq çəkməsi

WADE
WAFER