WAFT

waft1

n 1. çalma (qanad); 2. əsmə (külək); 3. qulağa gələn səs; 4. iy, qoxu, ətir iyi; ~s of perfume ətir iyi

waft2

v 1. aparmaq, qovub aparmaq / gətirmək; 2. sürətlə / bərk getmək (suda, havada); 3. eşidilmək, gəlib çatmaq (səs və s.); A song was wafted to our ears Mahnının səsi qulaqlarımıza gəlib çatdı; 4. əsmək (xəfif yel)

WAFF
WAG