WAGE-CUT

n əmək haqqının azaldılması

WAGE-CLAIM
WAGE-EARNER