WAGE-FREEZE

n əmək haqqının dondurulması

WAGE-EARNER
WAGE-RATE