WAGGLE

v 1. çalmaq, çırpmaq; silkələmək, yırğalamaq; silkələnmək; to ~ one’s head başını yırğalamaq / silkələmək; 2. axsamaq; axsaya-axsaya yerimək, ayaqlarını sürüyə-sürüyə getmək

WAGGISH
WAGGLY