WAGGON

wag(g)on1

n 1. araba; furqon; 2. taçka, əl arabası; 3. d.y. vaqon-platforma; goods ~ yük vaqonu; 4. d.d. uşaq arabası; 5. vaqonet, kiçik araba;

◊ to hitch one’s ~ to a star ≅ şöhrətpərəstliyə qapılmaq, şöhrətpərəst xəyala qapılmaq; atını göylərə çapmaq; Wagon Böyük Ayı bürcü

WAGGLY
WAGGONETTE