WAIF

n 1. balaca / cılız adam / uşaq; She’s such a poor little waif O elə balaca cılız adamdır ki; 2. evsiz-eşiksiz adam; sahibsiz / baxımsız / kimsəsiz uşaq; 3. yolunu azmış ev heyvanı; 4. sahibsiz / heç kimə lazım olmayan şey / əşya;

◊ ~s and strays 1) sahibsiz / kimsəsiz uşaq; sahibsiz heyvan; 2) tək-tək səpələnmiş / dağınıq əşyalar

WAGTAIL
WAIL