WAIST

n 1. bel, qurşaq; small ~ nazik / incə bel; The girl was stripped to the waist Qızı qurşağacan soyundurmuşdular; 2. boğum, dar hissə (skripka və s. haq.); 3. amer. 1) korset, döşlük, lifçik (paltarda); 2) düyməsiz uşaq köynəyi; uşaq alt köynəyi; 3) amer. bluzka, qadın koftası

WAINWRIGHT
WAISTBAND