WAISTBAND

n toqqa, qayış, kəmər; qurşaq, belbağı (yubka yaxud şalvar üçün)

WAIST
WAISTCOAT