WAISTCOAT

n gödəkçə, jilet; sleeved ~ qollu toxunma jilet; iş gödəkcəsi

WAISTBAND
WAIT