WAITING-ROOM

n 1. qəbul otağı (həkimin); 2. d.y. gözləmə otağı / zalı

WAITING
WAITRESS