WAIVE

v 1. hüq. hüquqdan / tələbatdan imtina etmək / əl çəkmək; to ~ a claim / right iddiasından / hüququndan imtina etmək; We have decided to waive the tuition fees Biz təhsil haqqından imtina etmək qərarına gəldik; 2. müvəqqəti təxirə salmaq / yubatmaq

WAITRESS
WAKE