WAKEFUL

adj 1. oyaq, yatmayan; 2. yuxusuz, yuxusu ərşə çəkilən; to pass a ~ night yuxusuz gecə keçirmək; 3. məc. ayıq-sayıq; diqqətli, gözüiti

WAKE
WAKEN