WAKING

n 1. oyanma; yatmama; She spends all her waking hours of her life caring for others O, bütün oyaq vaxtlarını başqalarının qayğısına qalmağa sərf edir; 2. yuxusuzluq, yuxusu ərşə çəkilmə; nights of ~ yuxusuz gecələr; eyes red with ~ and weeping yuxusuzluqdan və ağlamaqdan qızarmış gözlər

WAKEN
WALACH