XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK

bərk utanmaq; ~ diri-diri qəbrə girmək, bir köynək ət tökmək, üzünə baxa bilməmək.

XƏCALƏT VERMƏK
XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ