XƏCALƏTLİ QALMAQ

birinin yaxşılığının əvəzini çıxa bilmədiyi və ya verdiyi vədi yerinə yetirə bilmədiyi üçün sıxılmaq, utanmaq, üzüqara olmaq. 

XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ
XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK