XƏDƏNG FARS

Ox (silah). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Xədəng ox şəklində də işlənir (mürğ quş, qızıl-qırmızı, uzundraz kimi komponentlərin hər ikisi eyni mənanı verir).

Cömərdlərə yaxınaram,

Xədəng oxdan saxınaram,

Min igidə təpinərəm,

Canda hünər saxlamışam.

                              (“Koroğlu və Bolu bəy”)

                    *

Yol yörürkən irast gəldim davada,

Güllə dəyər, nişan qalar arada,

Qanım qiymətinə olsa irada,

Çərkəs peykan, xədəng oxun günüdür.

                                                    (“El şairləri”)

XEYRAT ƏRƏB
XƏDƏNG FARS

Значение слова в других словарях