XƏLƏL GƏLMƏK

ziyanı, zərəri, mənfi təsiri olmaq; pozulmaq; eyibli, nöqsanlı olmaq.

XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ
XƏLƏL GƏTİRMƏK