XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK

dəlmə-deşik etmək; ~ şadaraya döndərmək.

XƏCALƏTLİ QALMAQ
XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ