XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)

tez yumşalan, üzüyola, iradəsi zəif olan adam haqqında işlədilən ifadə.

XƏMİRİ HARAMLIQLA YOĞRULMAQ
XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ