XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ

haram yolla dolanmaq, nadürüstlük etmək, öz halal zəhməti ilə yaşamamaq.

XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)
XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)