XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)

xasiyyətləri eyni, yaxın, oxşar olmaq.

XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ
XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ