XƏNDƏ FARS

Gülüş, gülümsəmə.

Eşqin sövdasına aşiq düşəndə,

Eləməz nəsihət heç əsər, nədi?

Bülbültək tutulur, heç olmaz xəndə,

Verə yar yolunda can, bu sər nədi?

                            (“Dilsuz və Xəzangül”)

XƏNDAN FARS
XƏR FARS