XƏR FARS

Ulaq, uzunqulaq, eşşək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Girrəm meydana ər kimi,

Durram qabaqda nər kimi,

Düşmən boylanar xər kimi,

Qaçırtmaz meydandan məni.

                             (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

XƏNDƏ FARS
XƏRAC ƏRƏB