XƏTTİ-XAL

ərəb. xətt, fars. xal

Gözəlin sifəti mənasını verir.

Dastanlarda bəzən gözəl oğlanlar barədə də işlənir.

Xətti-xallı Fərhad oğlan,

Oğlan, inan, mən səninəm.

Gül camallı Fərhad oğlan,

Oğlan, inan, mən səninəm.

                    (“Fərhad və Şirin”)

XƏTƏM
XƏTTİ-XAL

Значение слова в других словарях