XAC

Xərac sözünün təhrifidir.

Könül, sənə vəsfi-halım söyləyim,

Yarəb, bu dünyada necolur könlüm?

Hərdən dərviş olur, hərdən dilənir,

Hərdən bəzirgandan xac olur könlüm.

                                                          (“Əmrah”)

XABİ-QƏFLƏT
XACƏ FARS