XADİM

i.: dövlət ~i statesman*; ictimai ~ public man* / figure; siyasi ~ political figure; inqilabi ~ revolutionary; elmi ~ scientist, man* of science; mədəniyyət ~i cultural worker; əməkdar ~ honoured worker; əməkdar elm ~i Honoured Scientist; əməkdar incəsənət ~i Honored Art Worker; din ~i minister of religion

XAÇVARILIQ
XADİMƏ

Digər lüğətlərdə