XAHİŞİNİ YERƏ SALMAQ

istəyini, arzusunu qəbul etməmək, rədd etmək; ~ sözünü yerə salmaq.

XAÇ ASMAQ
XAL TOPLAMAQ