XAK

f. 1) torpaq, toz; 2) Yer kürəsi; 3) ölkə, məmləkət, diyar; 4) yox olmuş, çürümüş, torpaq olmuş.

XAİNANƏ
XAKBUS

Digər lüğətlərdə