XAL VURMAQ

1. Fikrini, sözünü üstüörtülü şəkildə eyhamla, işarələrlə çatdırmaq; ~ eyham vurmaq. 

2. Musiqidə ifaya yeni, orijinal çalarlar əlavə etmək.

XAL TOPLAMAQ
XALA, XALA, GƏL DALAŞAQ