XALICA

Bax: xalicə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

XALXAL
XALİCƏ