XALA, XALA, GƏL DALAŞAQ

bir səbəb olmadan dalaşmağa can atan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ şələni qoy, gəl dalaşaq.

XAL VURMAQ
XALA-XALA OYNAMAQ