XALA

is.
1. Ananın bacısı.
[Sultan bəy:] Xalanın muzdu o olar ki, canı rahat olar. Ü.Hacıbəyov.
Budaq xalasının danışığını maraqla dinləyir, gözünü ondan çəkmirdi. Ə.Vəliyev.

2. Qoca və ya yaşlı qadına müraciət edərkən, ya haqqında danışarkən hörmət əlaməti olaraq deyilir.
Sürmə xala lap qol zoruna Narıncı geyindirirdi. S.Rəhman.
Ehtiyat xala dəmiryoldan xeyli uzaq … səfalı yaylaq şəhərində yaşayırdı. Mir Cəlal.

◊ Xala xətrin qalmasın – könülsüz, ürəksiz, istəmədən görülən iş və ya deyilən söz haqqında.
[Həmzə:] [Səriyyədən] xala xətrin qalmasın, deyə soruşuruq, yoxsa ona kim qulaq asır. C.Cabbarlı.
[Vaqifin] arvadı Qızxanım sabahdan bircə dəfə onun yanına gəlib, xala xətrin qalmasın deyə ərinin halını soruşub, yenə çəkilib getmişdi. Çəmənzəminli.

Etimologiya

  • XALA Ərəbcədir. Türk dillərində dayza işlədilib. Tuva dilində daay avı deyirlər. Fars dilin­də dayı əvəzinə, xal işlədirlər
XAL-XAL
XALA-XALA

Digər lüğətlərdə