XALACAN

is. Xalaya nəvazişlə müraciət.
Xalacan, bir bizə gəlsənə! – [Yunus xalasına:] Bu nədir, xalacan, bircə baxsana! Ə.Məmmədxanlı.

// Yaşlı qadına mehribanlıqla, nəvazişlə müraciət. Xalacan, bir az su verin, içim.
XALABACI
XALACIQ

Digər lüğətlərdə