XALAT

Bax: xələt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəlilərin dördü də şahanə xalat geyib Koroğlunun hüzuruna gəldi. Koroğlu vəziri paşanın yerinə qoydu. (Paris nüsxəsi, 9-cu məclis)

XAQAN
XALXAL

Значение слова в других словарях