XALİDDİN

əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİD
XALİDƏ