XALQIN CİBİNƏ GİRMƏK

dövlət büdcəsindən pul oğurlamaq, ictimai vəsaiti mənimsəmək, millətin sərvətini talamaq; ~ cibə girmək.

XALA-XALA OYNAMAQ
XAM DÜŞMƏK