XAM DÜŞMƏK

bir işin nəticəsini əvvəlcədən düşünmədiyi, lazımınca dərk etmədiyi üçün yanılmaq, səhv iş görmək.

XALQIN CİBİNƏ GİRMƏK
XAM ƏLƏ DÜŞMƏK